XiGa24h cung cấp các loại xì gà CuBa chính hiệu và các loại phụ kiện xì gà cao cấp.

Xì gà Cohiba

Xì gà H.Upmann

Xì gà Hoyo De Monterrey

Xì gà Montecristo

Xì gà Partagas

Xì gà Ramon Allones limited

Xì gà Romeo y Julieta

Xì gà Trinidad